Кредитен консултант

Здравейте, казвам се Димитър Белелиев. Завърших банково дело още в техникум и после продължих образованието си в УНСС. Интересът ми към банковото дело прерасна в специализация относно кредити, заеми, лихви. При това съвсем естествено. Защото в годините когато учех , в страната ни имаше проблеми точно от този характер. Един професор в университета ни разказваше, че всъщност думата кредит идва от латинската дума за вяра, доверие – кредо. В последствие разбрах за развитието на банковата система в Европа и как тя е започнала от едни банки – тоест пейки, на които са седели първите банкери в средновековна Италия. Отделно още в Библията се споменават лихвари, дългове, грехове и т.н. – неща, които сякаш продължават и до днес.

Към настоящия момент работя като кредитен консултант в голяма фирма, която съвместява консултации във финансовите дела, в юридически услуги и други полезни дейности свързани с осигуряване на по-добра бизнес среда. Уводът, който направих за връзката на банковите дела с въпроси, които вълнуват човечеството още от древни времена бе, за да изкажа важността на консултантската услуга в съвременния свят. Хората трябва да научат, че консултирането относно кредити, бързи кредити, кредитни продукти е жизненоважно както за личното финансово здраве, така и за общия икономически климат, който засяга живота в една страна като България. Колкото по-висока финансова култура имат хората, толкова по-малко са възможностите за проявата на лихвари и кредитни практики, които носят щети в различни мащаби

Ако ви се струва, че днес пазарът на кредити прилича на огромен океан от безброй оферти, в които човек може да направи всичко друго, но не и да се ориентира, то това не е случайно. Наистина се намираме във време, в което противоречията на пазара на кредити са стигнали до огромни мащаби, което пречи на хората да разберат реално какъв тип кредит ще е добър тях, как да разчитат на бърз кредит и какво значи това. Когато реших да пиша тези редове, аз го направих с тази цел, да внеса малко повече яснота относно ставащото на пазара. Първо в съвременната ситуация, не всеки може да вземе кредит от банкова институция. Второ, не навсякъде условията за бързи кредити са добри и по-възможностите на хората. Трето, хората няма представа за всичко, което съпътства условията, правата и задълженията и всички фактори засягащи кредити, заеми, лихви, бързи заеми и т.н.

Тези три ситуации особено много влияят на пазара на кредити, защото карат хем кредитодателтие да се позиционират според условията на пазара, хем кредитополучателие да търсят най-изгодната оферта за тях. В този смисъл, аз, Димитър Белелиев, като консултант по кредити и кредитни въпроси работя и в двете посоки. Информацията, с която боравим като фирма, ни позволява да следим световните тенденции в развитието на кредитните системи, да правим разлики между кредит от банкова институция и бърз кредит от небанкова кредитна организация. Статистически данни относно поведението на потребители, разлики и компаративни анализи на пазарните условия в различни страни. На локално ниво, също следим статистиките, които излизат от официалните институции и ги превръщаме в знание за средата, за нашите клиенти и като цяло за хората, които имат нужда от това.

Консултирам небанкови кредитни организации относно интернет рекламата на техните продукти, възможностите за подобрение на кредитите, възможности за реализация на бонуси, екстри и за по-добра организационна култура, която да съпровожда взаимоотношенията, както вътре във фирмите, така и на ниво фирма – потребител. Консултирам много фирми и физически лица, които биха искали да стартират свой бизнес и се нуждаят от средства за това. Консултирам хора, които имат нужда от съвет при реализацията на големи покупки или продажби на имоти, за инвестициите, за кредити, които могат да осигурят последващи стъпки за реализацията на големи бизнес планове. На по-обикновено ниво, когато хората ме наричат по име, Димитър Белелиев,

заради нуждата от съвет, заради отношението към тях, се радвам, че мога да помогна относно тяхната идея за реализация на бърз кредит, с който да направят покупки в една или друга сфера, или за спешни случаи и ситуации и т.н.

От толкова много мисли за кредити и бързи кредити, за отношения между фирми и потребители, за поведенията на банките, на кредитните фирми, за настроенията на пазарите, изглежда като да не ми остава много време за мен. Често приятели мис е обаждат в почивните дни, „Димитър Белелиев, няма ли да дойде да изпием поне по бира заедно”. Това чувам в телефона и колкото по-често се случва, толкова по-ясно разбирам, че може би е време за малко повече почивка, ако не от професионалните ангажименти, то поне в дните когато е възможно човек да се отдаде на хоби или на активно разпускане от тежките работни седмици в полето на финансовите въпроси. Така където кредитите са много, потребителите и клиентите тропат на вратата, банките са енигма, а нуждата от консултация за кредити е все по-голяма и ясно разграничима като отделен компонент в кредитната система на една страна. Съвест, качество, професионализъм, това казвам на колегите си. Така трябва да се работи.