Пелети – универсална употреба

Основното направление на използването на пелетите е за отопление. Те имат обаче и други приложения.

Гранулите от естествена суровина са най-добрия пълнител за тоалетните на домашните любимци. Те са напълно безопасни: не предизвикват алергични реакции, не причиняват болести, ако попаднат в тях. Порестите гранули отлично поемат влагата и миризмата, а ако са направени от качествена дървесина, те освежават въздуха.

Гранулите не се намокрят и за това не полепват по лапите и кожата на животните. Те са много добра постеля както за котки и декоративни гризачи, а така също и за домашните животни.

Абсорбиращите свойства на пелетите са достатъчно високи и за това намират широко приложение в бензиностанции и автосервизи за премахване следите от разлятото гориво и смазочни масла.

Порестата структура на гранулите позволява да се направи изолация на къщата като се поставят в стените или под покрива. Така се постига допълнително затопляне на жилището.

Пелетите, получени от оборски тор, са най-чистия тор за подхранване на растенията и за осигуряване на необходимите хранителни вещества. Те могат да се използват както в големите фермерски стопанства, така и в личното стопанство за подхранване на зеленчуковите култури и стайните цветя.

Гранулите за отопление се произвеждат от всичко, което е отпадък от дърводобива, дървообработващата промишленост и селското стопанство. Единствено условие е суровината да е с по-малка влажност, за да не се правят допълнителни разходи за сушене. Използването на такава суровина гарантира качествен краен продукт.

Гранулите, произведени от дървесина без кора, са качествени и с ниско пепелно съдържание.

Гранулите, получени от дървесина с кора, са с по-ниско качество, с по-тъмен цвят и с по-високо съдържание на пепел, но с добра пелети цена.

С по-ниско качество са и гранулите, получени от отпадъци от селското стопанство и се използват за промишлените цели. Те са евтини и могат да се използват и за битово отопление, но котела трябва да се чисти по-често, поради по-високото пепелно съдържание. Пепелта може да се ползва като минерален тор за подхранване на растенията.

Като се има предвид широкото приложение на пелетите, може да се започне бизнес с производството им.
Преди всичко трябва да се проучи възможността за ползване на суровина, нейната стойност, за да се прецени стойността на произведения продукт, преди да е започнало производството.