Още нещо за смяна на щрангове и водопроводни тръби

Планираните ремонтни дейности в жилището трябва да са съобразени и със състоянието на различните системи (канализационна, водопроводна, отоплителна). При непрекъснати проблеми с водопровода или канализацията, се налага ремонт или смяна на шрангове и тръби.

За нуждата от смяната на водопровода са показателни външните следи от корозия по тръбите, натрупаните бои и образувалите се шупли. Освен това смяната на водопровода е необходима и в случаите, когато няма видими повреди и дефекти, но има теч от тръбите, или това се препоръча след диагностика на водопроводното оборудване от специалисти в областта.

В старите кооперации, където водопровода е изграден от стоманени тънкостенни тръби е трудно и неудачно да се прави ремонт.

Специалистите от фирмите за смяна на щрангове препоръчат смяна на водопровода с пластмасови тръби. От вида на тръбите зависят и някои специфични особености на монтажа.

Пластмасовите тръби са евтини и широко разпространени. Има най-различни видове тръби в зависимост от използвания за тяхното производство полимер. Монтажът на такива тръби е много лесен, което позволява на собствениците сами да се справят.

Ако сте избрали за смяна на щрангове и тръби да ползвате пластмасовите, то за предпочитане са тези от полипропилен. Те са подходящи за топла и за студена вода, както и за отоплителната система. Съединяването на такива тръби със специална техника позволява да се получи устойчива връзка.

Полипропиленовите тръби не корозират, не отделят вредни примеси, не се получават вътрешни отлагания, леки са.

Самостоятелно и без особен проблем можете сами да се справите със смяна на щрангове и водопровод, ако използвате пластмасови тръби. Само за горещата вода до ваната и за кухненската мивка ще трябва да ползвате поцинковани стоманени тръби (или полипропиленови, но за тях ще ви трябва специално средство за заварка).

При използване на пластмасови тръби недостатък е тяхната слаба шумоизолация. Ако не се направи допълнителна шумоизолация, вие винаги ще чувате течащата вода в тръбите.

За постигане на желания резултат от смяната на щрангове и тръби е необходимо преди всичко да се разработи точната схема на разположение на водопровода, особено когато се налага разместване на радиатори или други съоръжения, свързани с ползването на вода.

При работа със съответния вид тръби следва да имате някакъв опит в тази насока, както и съответните необходими инструменти.