Складовите услуги – важно допълнение към складовете под наем

Складовите услуги са ключова съставка на складовата логистика. Правилно организираните услуги в складовете под наем позволяват да се намалят разходите за превоз и съхраняване на стоките, осигуряват съхранение, напълно отговарящо на изискванията, а така също значително икономисват време за отчитане, инвентаризация и проследяване движението на складовата наличност.

На какви въпроси бъдещият наемател трябва да обърне внимание още при избор на складове под наем?

Разбира се, най-напред е необходимо да разбере как е организирано приемането и разтоварването на стоките. С каква техника разполага съответния наемодател и ще се наложили допълнително да се търси още техника.

Много е важно да се уточни ще може ли да се ползват услугите на работниците от складовете под наем, или ще трябва да си привлече собствен персонал.

В комплексните складови услуги влизат и някои такива като подготовка за реализация на стоките, а така също и връщане на стоките.

Много е удобно, ако системата за отчитане на стоките на отговорно пазене е свързана с компютърната система за счетоводно отчитане на клиента. Така е възможно да се осъществява непрекъснат обмен на информация между собственика на складове под наем и съответния наемател за състоянието на стоките, постъпването и извозването им.

При отговорно пазене работниците в склада могат да правят инвентаризация, периодично да представят детайлни отчети на собственика.

Ако планирате да наемете складове под наем, предварително внимателно проучете всички услуги, предлагани от собственика на складовите помещения.

Много собственици предлагат само помещения като всички работи, свързани със съхраняването на стоките, трябва да се извършват от наемателя.

На пръв поглед може да се окаже, че този вариант е много изгоден и вие сами в своята фирма можете да се заемете със складовата логистика и успешно да включите и транспорта, и този вариант да е не само по-евтин, но и по-надежден. Но това не винаги е така.

Налага се да се търсят нови работници за работа в склада, да се формира или разшири отдел логистика, да се закупи ново оборудване и програмно осигуряване. При това положение ще ви се наложи да направите значителни разходи.

В случай, когато фирмата, собственик на складовите помещения, осигурява всички услуги, издръжката на съхранението на стоките ще ви е значително по-ниска. При това организацията, извършваща всички складови услуги носи отговорност за съхраняването на стоките и своевременно проведени всички необходими работи.

Всички тези задължения се вписват в договора за наем на складовите помещения.