Смяна щрангове – отговорна задача

В старите жилищни кооперации често се появяват проблеми в канализацията. Една от основните причини са старите чугунени тръби. През дългите години на ползване корозията е намалила вътрешния им диаметър, което води до задържане на отпадъчните води и запушване на канализационните тръби.

Освен това започват да се получават течове, защото по старите ръждясали тръби се появяват пукнатини.

Всичко това налага да се поднови канализацията – смяна на щрангове и тръби. Като за начало трябва да се започне с демонтаж на старите хоризонтални и вертикални тръби.

Към изпълнението на тази задача трябва да се подходи много внимателно. За успешното изпълнение са необходими съответните инструменти и умение да се работи с тях.

Когато нямате достатъчно опит, за да не си нанесете повече неприятности, е по-добре да ползвате услугите на специализирана фирма за смяна на щрангове.

За да се свали стария канализационен щранг, е необходимо да предупредите съседите за това, че ще се наложи да не се ползва канализацията.

Смяната на щрангове е желателно да се направи едновременно за целия вход, но това почти не се случва.
Собствениците не могат да се организират – или вече някой си е направил ремонта, или друг няма средства.

Щранговете са обща собственост и за услугата трябва да се заплати от всички.

Правилната подготовка и плана за действие гарантират успешното завършване на процеса.

Старите тръби не подлежат на повторно ползване и за това спокойно можете да работите с чука.

Не така стои въпроса за смяна на щрангове. Там старата чугунена тръба трябва много внимателно да се отстрани. Когато се сменя щранга само във вашето жилище е необходимо да оставите в двата края (горе и долу) определена част от тръбата, за да направите връзката с новата тръба.

Тук вниманието ви трябва да е изключително – остатъците от тръбата не трябва да са наранени, защото после могат да се получат течове.

Краищата трябва да са много добре почистени от замърсяване, цимент и да са подготвени за изпълнение на монтажа.

Смяна на щранговете и тръбите в жилището започва с най-отговорния елемент – щранга.

Много често собствениците вземат решение за смяната на стария чугунен щранг да ползват пластмасова тръба.
Този избор е напълно оправдан като се имат предвид експлоатационните характеристики и лесния монтаж на пластмасовите тръби.

Канализационният щранг трябва да се закрепи за стената, за да се предпази от деформации.