Градински неприятели – инсектицидите са на ход

Инсектицидите са химически вещества, предназначени за борба с вредните насекоми по растенията. Те могат да унищожат както възрастните, така и ларвите.

Спектърът на действието им е достатъчно широк. Използват се за запазване на лист, плодове и стъбла на зеленчукови, зърнени и овощни култури.

При поява на плътност, по-висока от икономическия праг на вредност, е необходимо използване на химически средства за да се защитят растенията.

Преди да се пристъпи към ползването им трябва задължително да се прочете инструкцията, която придружава всеки един препарат.

На самия препарат трябва да е посочена следната информация:

– химически състав;
– основно действащо активно вещество;
– срок на годност;
– категория на употреба.

Цялата тази информация може да бъде изписана на опаковката на химическия препарат или в инструкцията за неговото приложение.

Системната обработка с инсектициди и фунгициди позволява на градинарите да не се тревожат за състоянието на собствените градини, защото химическите вещества бързо се предвижват по растенията.

След няколко часа започва действието върху паразита. С помощта на тези препарати овощари и градинари се борят с такива насекоми като: телени червеи, трипс, ябълков плодов червей, гроздов молец, листни въшки и бълхи, акари, различни видове зърнояди, попово прасе, колорадски бръмбар, белокрилка, нощенки, изобщо химията се справя с всеки неприятел.

Десетина години назад на пазара можеше да се открият препарати само на химическа основа, но във връзка с развитието на растителната защита, учените започнаха производство на инсектициди на растителна, вирусна и бактериална основа.

Съвременните препарати са безопасни за човешкия организъм.

Химическите препарати за борба с вредните насекоми са на базата на различни химически вещества – хлор, фосфор, сяра, арсен, карбамид и т. н.

Освен това инсектицидите се различават по различния начин на проникване в организма на насекомото. По този признак те се разделят на: системни, контактни и чревни.

Контактните препарати действат на насекомото когато непосредствено попаднат върху неговото тяло. В този случай при наличието на дъжд цялото пръскане с препарат няма никакъв смисъл – той се измива.

Системните препарати влияят както на насекомото, така и на растенията. Химическото вещество попада в съдовата система на растенията и така стават отровни за насекомите, които се хранят с тях.

В инструкциите към инсектицидите трябва да е посочен начина на действието им, за да може купувачът сам да определи кои са най-ефективни за неговите проблеми.