Видове отпадъци и тяхната класификация, съвременни методи на преработка

Проблемът с отстраняването и рециклирането на боклука е от значение за всеки голям град в света. Това става още по-осезаемо, защото населението непрекъснато расте и количеството на отпадъците също се увеличава. Ситуацията се влошава от факта, че не всички отпадъци, които заминават на депата са абсолютно безобидни.

Някои категории са напълно токсични, което може да причини непоправими щети на природата, човека и животните. Преди да поговорим за начините за рециклиране, нека разгледаме класовете на опасност от отпадъци. Вижте и за фирми по изхвърляне на кухненски шкафове: http://evro5.com/kuhnenski-shkafove.

5 класа отпадъци и отломки и опасностите, които крият:

Нека да започнем в ред. Класът отпадъци представлява най-голямата опасност за околната среда. Такива боклуци могат да причинят необратими последици за екологията на региона, здравето на жителите и животните. Отпадъците от тази категория се наричат ​​изключително опасни.

Силно опасни отпадъци или опасност от клас II . Това са отпадъците, които причиняват значителни щети на околната среда и нейното възстановяване може да отнеме повече от 30 години, при условие че се отстраняват опасните отпадъци.

За клас III включва умерено опасни отпадъци  – те също имат отрицателно въздействие върху околната среда. Възстановяването на екологичната ситуация в този случай отнема повече от 10 години.

Отпадъците с нисък риск имат относително слаб ефект, но пълното възстановяване на природата ще отнеме поне 3 години. Тези отпадъци се класифицират като опасност от клас IV.

Условията на живот са най-често срещаните отпадъци V клас. Практически безопасни типове отпадъци в апартамента са отпадъчна хартия и остатъци от храна. За това е о фирма по почистване на апартаменти с отпадъци в Пловдив: http://obshtini.com/pochistvane-apartament-plovdiv.

В зависимост от типа отпадък и неговата класификация се определя начинът за транспортиране на отпадъците, тяхното съхранение и оползотворяване.

Боклук и рециклиране на отпадъци

Ако няма инсталации за преработка на отпадъци, досега почти цялото земно кълбо да е покрито с дебел слой отпадъци и различни боклуци. За решаването на този проблем съществуват няколко модерни начина за преработка на промишлени и битови отпадъци.

Погребение на боклука

Това е един от най-честите и прости начини за рециклиране на отпадъците. Струва да се отбележи, че за обезвреждането на боклука са необходими специално подготвени многоъгълници, които предотвратяват навлизането на токсични отпадъци в почвата и подземните води. Съвременните съоръжения използват специално оборудване, способно да преработва с газ, който се отделя в резултат на изгниване на отломките.

Компостиране на отпадъците

В този случай използването на боклука се извършва естествено, чрез биоразграждане на органични отпадъци. Разпространява се основно сред жители на летни селски къщи.

Термична обработка на твърди отпадъци

Този метод за обезвреждане на боклука има много предимства. В този случай не само се освобождават огромни площи от полигони, но има и възможност за получаване на топлинна и електрическа енергия. Последният се използва за отопление на помещенията. Термичната обработка на битовите отпадъци е широко разпространена в някои европейски страни.

Плазмена обработка

Това е най-модерният и щадящ околната среда начин за преработка на твърди битови отпадъци. В процеса на използване на плазмените отпадъци се отделя газ, който се използва за генериране на енергия, както и шлака, която е безопасна за природата и човека.

Замърсяването на околната среда е остър проблем за цялото човечество. Сортирането и изхвърлянето на боклука изключително на специално обособени места запазва околната среда и нашето здраве.