За състоянието на общата собственост задълженията са на домоуправителя

Изборът на отговорен домоуправител е гаранция за поддържане на етажната собственост в добро състояние. Това е човекът, който следи за изправността на асансьора, за състоянието на входната врата и дограмата. Благодарение на създадената от него организация се поддържа чистотата и осветлението на стълбище и мазе. В старите кооперации на първа линия е смяната на щрангове и ремонт на покрива. За да се направи всичко това е необходимо решение на общото събрание, защото ремонтните дейности на общата собственост се заплаща от всички собственици.

Домоуправителят събира оферти от съответните фирми и с решение на общото събрание се подписва договор с избрания изпълнител. Ремонтът се наблюдава и приема от управителя. Той се занимава и с разплащанията. Всички такси за общи сметки – ток, вода, асансьор се плащат и отчитат от избрания представител на входа. Негово задължение е воденето на домовата книга, приходни и разходни документи. Той е човекът, който следи работата на поддържащата фирма на асансьора – текущи технически прегледи, основен годишен, за всички задължения, вписани в договора с фирмата.

Домоуправителят трябва да е обективен, с еднакво отношение към всички собственици и само тогава ще може да си изпълнява задълженията. Това е от особено значение когато трябва да се разрешат междусъседски взаимоотношения, породени от неспазване на вътрешния ред.

От всичко написано по-горе е ясно, че домоуправителят е много важна фигура, от която зависи мирното съществуване във входа, доброто състояние на общата собственост, както и взаимоотношенията с общината. Това на свой ред изисква този ваш избраник да познава добре закона за етажната собственост, за да може да го ползва и прилага.

Да, добрият домоуправител е най-правилното решение по отношение общия живот във входа. Понякога е трудно да се предложи подходящ кандидат, поради ясни причини – трудно се намира човек, който е готов да си губи личното време за решаване на общи проблеми. Донякъде има и основание за това – трудно се дават пари за общи ремонти, а всеки иска да му е добре, не се плащат редовните такси за общите сметки, а това вече е проблем за работата. При всички тези не толкова добри обстоятелства да се работи за служебна благодарност едва ли си заслужава.