Как да използваме електропастири?

Електропастири са ефективен начин за ограничаване на движението на добитък и за предпазване на земеделски култури от диви животни. Въпреки това, е важно да се използват правилно, за да се предотвратят потенциални опасности за животните и хората. В тази статия ще разгледаме как да използваме електропастири сигурно и ефективно.

Изберете правилната електропастир

При избора на електропастир от https://elektropastiri.bg е важно да се има предвид размера на обекта, който трябва да се ограничи. По-малките електропастири са подходящи за дребни животни, като кокошки, докато по-големите са подходящи за големи животни, като крави и коне. Също така е важно да се има предвид дължината на оградата, която ще се използва, тъй като това определя мощността на електропастира.

Инсталирайте електропастира правилно

При инсталирането на електропастир е важно да се има предвид мястото, където ще бъде поставена. Трябва да се избере място, което е далеч от вода и влажност. Трябва да се уверите, че кабелите не са повредени и че няма корозия на проводниците. Трябва да се избере правилната височина на електропастира, за да се предотвратят проблеми с животните.

Поставете знаците за предупреждение на видно място

При използването на електропастир е важно да поставите знаци за предупреждение на видно място. Тези знаци трябва да предупреждават за наличието на електрически ток и да се поставят на входовете на оградата, за да се предотвратят случайни контакти.

Проверете електрическия заряд на електропастира

Преди да поставите животните в оградта, трябва да проверите електрическия заряд на електропастира. Зарядът на електропастира може да бъде регулиран според нуждите на потребителя, но трябва да се има предвид, че твърде високият заряд може да бъде опасен за животните. Също така, е важно да проверявате ежедневно заряда на електропастирите, за да се предотвратят неизправности и да се уверите, че електропастирът работи правилно.

Изберете правилните проводници и изолатори

Проводниците и изолаторите са от съществено значение за правилната работа на електропастирите. Трябва да се използват проводници с правилния размер и съответно изолатори, които да ги поддържат на място. Изборът на правилните изолатори е особено важен, тъй като те предотвратяват електрическия ток да изтича от оградата и да убива животните.

Обучете животните си

Преди да поставите животните си в оградата с електропастир, е важно да ги обучите как да я използват правилно. Можете да използвате протеинови блокчета или други хранителни вкусотии, за да привлечете животните към оградата и да ги научите да я използват безопасно.

Поддържайте електропастирите в добро състояние

За да работят правилно, електропастирите трябва да бъдат поддържани в добро състояние. Това включва редовно почистване на проводниците, проверка на заряда и изолацията на електропастирите. Ако откриете повреда или неизправност на електропастирите, трябва да ги поправите веднага, за да се предотвратят опасности за животните.

В заключение

Eлектропастирите са ефективен начин за ограничаване на движението на добитък и предпазване на земеделски култури от нападения от диви животни. Но, за да се използват правилно, трябва да се вземат под внимание много фактори. Важно е да се избере правилният вид електропастир и да се инсталира правилно, като се вземат под внимание местоположението на оградата и нуждите на животните.

Проверка на електрическия заряд и изолацията, както и използването на правилните проводници и изолатори, са от съществено значение за предотвратяване на токов удар на животните и за предпазване на електропастирите от повреди. И накрая, обучаването на животните и поддържането на електропастирите в добро състояние ще осигурят безопасно и ефективно използване на този инструмент в земеделието.