Тол системата в България – работи на пълни обороти

Нека се върнем малко назад и да проследим какво беше мнението за тол системата преди известно време. Цялата публикация „Тол системата в България – работи на пълни обороти“